Actueel

Ja toch?!


H2H-marketing, het signaal van een nieuw tijdperk?


Eind 2018 werd ik geïnspireerd door een artikel van GES events: ’Stop Thinking B2B or B2C’. De boodschap van dit artikel is dat voor ieder bedrijf geldt dat H2H (Human to Human) -marketing en F2F (Face to Face) -marketing interessant is: B2B of B2C georiënteerd. Er is geen woord aan gelogen dat een event (waar H2H en F2F domineren) inspirerend en motiverend kan zijn voor elke medewerker voor elk bedrijf, ongeacht de doelgroep of marktoriëntatie. Maar om toch even kritisch te zijn, we leven nog steeds in een wereld met focus op kostenbesparing (DNA wijziging in elk bedrijf sinds de laatste recessie), efficiency en ‘tijd kost geld’, wat het in mijn visie moeilijker maakt H2H en F2F voor de B2B in praktijk te brengen dan voor B2C. Oftewel, marktintegratie staat hier positionering in de weg. Bovendien ligt de focus van positioneren op de behoefte van de doelgroep (natuurlijk in combinatie met de concurrentie in de markt en de interne strategie van elk bedrijf; Ries en Trout,1981), wat differentiatie in doelgroep en daarmee markt noodzakelijk maakt. Daarom kan niet aangenomen worden, dat verandering van integrale behoeftes van ‘de mens’ moet leiden tot integratie van doelgroepen en daarmee globalisering in positionering, de nieuwe oplossing is. Maar, mijn doel is niet het artikel van GES te bekritiseren. In tegendeel! Het triggerde mij juist in positieve zin. Met één alinea in het bijzonder. Daar werd beschreven dat in deze tijd, waarbij we met name werken en communiceren met en via technische applicaties, steeds meer behoefte krijgen aan contact met en tussen mensen. Logisch! Hetgeen we niet hebben, is waar de behoefte ontstaat! Daarbij rees bij mij de vraag: Is dat de verandering in de marketingwereld en bedrijfspositionering die ik zie gebeuren? Of is er wat anders aan de hand?


Is online nog steeds de toekomst?

In 2007 werd het mobiel internet een algemeen geaccepteerd fenomeen. Online verkoop op grote schaal nam vanaf dat moment een enorme vlucht! Online tracking (Google-Analytics), online vindbaarheid (SEO-SEA), customer behaviour, online customer influence, online customer experience, augmented reality, NFC en nog veel meer tools om de klant optimaal te bereiken, ontwikkelde zich in razend tempo. ‘Online’ werd een hele grote focus binnen de positioneringsstrategie van bedrijven. Er vinden tot op heden grote verschuivingen plaats binnen de marketingbudgetten van offline naar online; we zijn op het punt beland dat het ‘logisch’ is dat er enórme SEA-budgetten worden uitgetrokken om er maar voor te zorgen dat we bovenaan staan. De online georiënteerde jobs en specialisten schieten als paddenstoelen uit de grond, want online is de toekomst! Maar is dat nog wel zo?


Andersomdenken!

Uiteraard zijn de online tools erg belangrijk om te onderhouden; je wil als bedrijf nu eenmaal gevonden worden op het internet. Maar is het niet tijd om te gaan ‘andersomdenken’? Waarom enorme budgetten spenderen om anderen (wellicht partners) uit te concurreren op Google? Helemaal als ze adverteren met jouw merknaam of product. Weegt dat écht op tegen de investeringen die maken dat je zelf bovenaan staat? Wat nou als je dat plekje afstaat aan die partners en de overgebleven budgetten investeert in hele waardevolle samenwerkingen met partners of interactie met klanten op basis van H2H en F2F. Resultaat? Customer experience die écht lang in het brein van de (potentiële) klant (of partner) blijft hangen, een enorme uitbreiding van de customer journey en klantretentie. De boodschap van mijn vorige artikel sluit hier naadloos op aan: ‘Saamhorigheid, de weg naar succes! (https://www.linkedin.com/pulse/saamhorigheid-de-weg-naar-succes-arianne-vermeegen-veldsink/). Investeren in saamhorigheid, is investeren in de grondvesten van je bedrijf.


Maar wat betekent dat in de praktijk?

In mijn overtuiging zouden bedrijven en merken die B2C georiënteerd zijn op positieve manier deel moeten uitmaken van de beleving op plaatsen waar de consument zich begeeft in ontspannenheid. Op subtiele wijze vindt dan positieve integratie in het brein plaats. Uiteraard dient dit opgevolgd te worden door technische ondersteuning en reminders: call-to-action. Een B2B georiënteerd bedrijf maakt impact door de besparingen in tijd maar vooral geld, die de geautomatiseerde processen opleveren, te investeren in een betere relatie met de klant, ook wel partner. Laat de 80/20 regel nog beter tot zijn recht komen door aan de behoefte te voldoen waar GES events over schreef: H2H marketing, meer face-to-face contact en meer investeren in partnership dan in klantrelatie.


Met het delen van deze visie probeer ik ‘anderomdenken’ te stimuleren en de termen ‘kosten’ en ‘investeringen’ eens door een andere bril te bekijken. De dingen anders te zien dan we wellicht nu denken dat ze zijn; bijvoorbeeld dat we leven in het nieuwe ‘online’ tijdperk. Past ‘online’ en ‘nieuw’ nog wel in één zin? Is ‘er gewoon zíjn’ niet het nieuwe zwart? ’Zíjn’ in vorm van aanwezig zíjn, er echt zíjn voor de klant/partner, iedere situatie moet een níeuwe ‘zíjn’, etcetera. Ik daag jullie uit hierover na te denken! En zo, in het kader van saamhorigheid, het nieuwe marketingtijdperk samen te creëren met positieve input, waarmee we elkaar naar ‘the next level’ tillen!


Arianne Vermeegen-Veldsink

11 januari 2019Saamhorigheid, de weg naar succes!


Dacht ik in 2017 het roer om te hebben gegooid door éindelijk voor mezelf te zijn begonnen… bleek 2018 het jaar van de enorme ervaring, leercurve en revisie.  2019 ga ik samen met jullie voor gezamenlijk resultaat op basis van het ingrediënt: saamhorigheid!


Of je nou in een grootschalige organisatie werkt, in een klein team of voor jezelf. Uiteindelijk draait het allemaal om samenwerking. Ik heb gezien en ervaren dat het een periode anders is geweest; het was recessie en ieder bedrijf moest strategisch te werk gaan, intelligent handelen en zorgen dat het net wat beter bleek te zijn dan het andere (alias concurrent). Dit fenomeen gold niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de werknemers in die bedrijven. Uiteindelijk heeft iedereen een boekhouding sluitend te maken. Dat komt niet ten goede van de sfeer; op de werkvloer, tussen afdelingen, het bedrijfsleven in zijn algemeenheid en zelfs binnen de maatschappij waar we allemaal deel van uitmaken. Met voorzichtigheid kunnen we vaststellen dat er een stukje ‘saamhorigheid’ is komen te vervallen.


Wat heeft dat met ons allemaal gedaan?

Voor mij persoonlijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik de stap naar zelfstandigheid heb gezet. En vele met mij (2009 t/m 2017 25%, CBS). Het percentage van arbeidsparticipatie in november 2018 (68,4%, CBS) bleek nagenoeg gelijk te zijn aan het percentage op het hoogste punt bij de start van de recessie in 2009 (68,3%, CBS), maar het aandeel zzp’ers is in die periode behoorlijk gegroeid. Uiteraard zijn er velerlei redenen om als zelfstandige aan het werk te gaan, maar uiteindelijk streven wij, de zzp’er van dit moment, dezelfde doelen na; gevoel van vrijheid, kennisdeling, waarde toevoegen, zelfstandigheid, keuzevrijheid en meer van ‘de commerciële wereld’ zien. Maar… laat de praktijk zien wat ik en mijn zzp-collega’s nastreven? Ik ervaar toch een bepaalde terughoudendheid van bedrijven richting de zzp’er. Waar ligt dat aan? Hoe is het gesteld met de saamhorigheid in de business? Het gaat weer beter met Nederland; bedrijven durven weer te investeren, consumenten durven weer een vakantie te boeken en gaan helemaal los met de eindejaarsinkopen. Waarom? Door de collectieve gedachte: ‘Het komt allemaal goed!’ We hebben het geflikt met zijn allen!’ De start is dus goed!


‘Saamhorigheid’ back in business!

Dat zien we ook terug is het bedrijfsleven. Banken en overheidsinstellingen stimuleren de samenwerking tussen zzp’ers, ‘samen sterk!’, maar ook gevestigde bedrijven zien steeds meer de voordelen van zzp’ers: flexibel, resultaatgerichte en efficiënte werkers, geen risico, frisse blik, veel ervaring et cetera. De saamhorigheid maakt ook hier zijn intrede, maar (even kritisch…) mag nog een paar stappen maken. Bedrijven zien wel de flexibiliteit van de zzp’er (handig!), maar verwachten vaak toch de 9-5 mentaliteit en vinden onderhandeling om de beste prijs erg belangrijk. Bouwen aan een, liefst goede, ‘relatie’ ofwel saamhorigheid staat dit in de weg. En dat terwijl we allemaal te maken hebben met mensen; ‘wezens’ die harder lopen voor de ander doordat ze iets gegund wordt, er vertrouwen is en (hoe flexibel ook) er gewerkt wordt aan een positieve lange termijn relatie. Dan ontstaat er saamhorigheid en dat staat voor optimale prestatie en 24/7 beschikbaarheid. Maar hoe logisch is dat? Saamhorigheid ontstaat door verantwoordelijk te nemen als zzp’er en dus vertrouwen te winnen. Maar gerenommeerde commerciële organisaties en overheidsinstanties moeten vertrouwen durven geven en gunnen. Bewustwording is ten alle tijden stap 1, voor alle betrokken partijen: zzp-ers, ‘hét’ bedrijfsleven, de overheid… de maatschappij.


Let’s go for it!

Laten we dit saamhorigheidsproces versnellen en massaal de handen in één slaan! Startende ondernemers: twijfel niet in vroeg stadium de hulp van een zzp’er in te roepen en daarmee sneller te groeien. Commerciële organisaties: heb vertrouwen in de zzp’er en geef hem/haar de ruimte die hij nodig heeft zijn optimale zelf te kunnen zijn en te presteren voor jouw bedrijf. Overheid: Vergroot je flexibiliteit door flexibiliteit meer in te gaan zetten. Maar vooral, zzp’er: zeg wat je bent en doe wat je zegt – wees flexibel en resultaatgericht!


Flexibel en resultaatgericht – Virtual assistant

Daarom zet ik me vanaf heden in als ‘virual assistent’ met als expertise Business Development: allround marketing (strategie), commerciële en innovatieve projecten  en projectmanagement. Ook wel: kleine opdrachten die een paar uur per week kosten waarmee ik jou, de ondernemer, grote sprongen laat maken omdat het mijn expertise is en waardoor jij, de ondernemer, je kan focussen op jouw corebusiness. Niet gebonden aan een vast aantal uren of budget per maand en ik vraag niet om kantoorruimte. Wellicht de werkwijze die nog beter bij jou/jullie past, dus stuur me een berichtje als jij ervoor kiest mij jouw overuren op te laten lossen!


Arianne Vermeegen-~Veldsink

4 januari 2019